Chirurgia piersi

Chirurgia onkologiczna

  1. Diagnostyka, kwalifikacja i porady w zakresie dermatochirurgii
    (znamiona, brodawki, guzy).
  2. Dermatoskopia onkologiczna i leczenia zmian złośliwych skóry .
  3. Porady z zakresu chirurgii onkologicznej, chirurgii raka piersi (zabiegi oszczędzające, podskórne mastektomie, amputacje piersi).
  4. Pełen zakres operacji onkologicznych piersi i onkoplastycznych piersi.
  5. Zabiegi dermatochirurgiczne (znamiona, brodawki, guzy skóry).
  6. Zabiegi usunięcia guzów piersi, operacje oszczędzajace piersi z powodu raka piersi, amputacja piersi, podskórna mastektomia z rekonstrukcją piersi z zastosowaniem protez w Medyk-Centrum w Częstochowie.

 

Zobacz także informacje z zakresu:
diagnostyki chorób piersi
chirurgii plastycznej

Konsultacje:

Zapraszam na konsultacje
do gabinetów w Częstochowie:
ul. Šw. Rocha 17 tel.: 34 3664491
al. Wolności 34 tel.: 34 3654666

Szczegółowe informacje o gabinetach

 

Współpracuję