Chirurgia piersi

Kwalifikacje zawodowe

 • Studia :
  Akademia Medyczna w Łodzi 1990-1996r. 
  Wydział lekarski 
 • Specjalizacja z chirurgii ogólnej I stopnia: 
  Kierownik Specjalizacji: dr n. med. W. Świtalski
  Oddział Chirurgii Ogólnej
  Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie 1999-2000r. 
 • Specjalizacja z chirurgii ogólnej II stopnia:
  Kierownik specjalizacji: dr S. Strzelczyk
  Oddziałl Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Leczenia Urazów Wielonarządowych
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie 2002-2006r. 
 • Specjalizacja z chirurgii onkologicznej: 
  Kierownik specjalizacji: dr n. med. J. Piechocki
  Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
  Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie
  w trakcie specjalizacji. 

Zobacz także informacje z zakresu:
diagnostyki chorób piersi
chirurgii onkologicznej
chirurgii plastycznej

Konsultacje:

Zapraszam na konsultacje
do gabinetów w Częstochowie:
ul. Šw. Rocha 17 tel.: 34 3664491
al. Wolności 34 tel.: 34 3654666

Szczegółowe informacje o gabinetach

 

Współpracuję